Dosya Uzantası Anlamı, Nedir, Ne Anlama Gelir

 

Dosya uzantısı Dosya türü
.ade Microsoft Access projesi uzantısı
.adp Microsoft Access projesi
.app Uygulama dosyası
.asa ASP bildirim dosyaları
.ashx ASP.NET Web işleyici dosyası. Web işleyicileri, ASP.NET’ten gelen işlenmemiş HTTP isteklerini işleyen yazılım modülleridir.
.asmx ASP.NET Web Services kaynak dosyası
.asp Active Server Pages
.bas Microsoft Visual Basic sınıf modülü
.bat Toplu iş dosyası
.cdx Bileşik dizin

.cer Sertifika dosyası
.chm Derlenmiş HTML Yardım dosyası
.class Java sınıfı dosyası
.cmd Microsoft Windows NT komut kodu
.com Microsoft MS-DOS programı
.config Yapılandırma dosyası
.cpl Denetim Masası uzantısı
.crt Güvenlik sertifikası
.csh Kod dosyası
.dll Windows dinamik bağlantı kitaplığı
.exe Program
.fxp Microsoft Visual FoxPro derlenmiş programı
.hlp Yardım dosyası
.hta HTML programı
.htr Kod dosyası
.htw HTML belgesi
.ida Internet Information Services dosyası
.idc Internet veritabanı bağlayıcı dosyası
.idq Internet veri sorgusu dosyası
.ins Internet Adlandırma Hizmeti
.isp Internet İletişim ayarları
.its Internet Belge Kümesi dosyası
.jse JScript Kodlamalı kod dosyası
.ksh Korn Shell kod dosyası
.lnk Kısayol
.mad Kısayol
.maf Kısayol
.mag Kısayol
.mam Kısayol
.maq Kısayol
.mar Kısayol
.mas Microsoft Access saklı yordamı
.mat Kısayol
.mau Kısayol
.mav Kısayol
.maw Kısayol
.mda Microsoft Access eklenti programı
.mdb Microsoft Access programı
.mde Microsoft Access MDE veritabanı
.mdt Microsoft Access veri dosyası
.mdw Microsoft Access çalışma grubu
.mdz Microsoft Access sihirbaz programı
.msc Microsoft Common Console belgesi
.msh Microsoft Agent komut dosyası yardımcısı
.msh1 Microsoft Agent komut dosyası yardımcısı
.msh1xml Microsoft Agent komut dosyası yardımcısı
.msh2 Microsoft Agent komut dosyası yardımcısı
.msh2xml Microsoft Agent komut dosyası yardımcısı
.mshxml Microsoft Agent komut dosyası yardımcısı
.msi Microsoft Windows Installer paketi
.msp Windows Installer yama paketi dosyası
.mst Visual Test kaynak dosyaları
.ops Microsoft Office profil ayarları dosyası
.pcd Photo CD görüntüsü veya Microsoft Visual Test derlenmiş kodu
.pif MS-DOS programı kısayolu
.prf Sistem dosyası
.prg Program kaynak dosyası
.printer Yazıcı dosyası
.pst Microsoft Outlook kişisel klasör dosyası
.reg Kayıt girdileri
.rem ACT! veritabanı bakım dosyası
.scf Windows Gezgini komut dosyası
.scr Ekran koruyucu
.sct Kod dosyası
.shb Windows kısayolu
.shs Shell Scrap nesnesi
.shtm Sunucu tarafı yönergeleri içeren HTML dosyası
.shtml Sunucu tarafı yönergeleri içeren HTML dosyası
.soap Simple Object Access Protocol dosyası
.stm Sunucu tarafı yönergeleri içeren HTML dosyası
.url Uniform Resource Locator (Internet kısayolu)
.vb Microsoft Visual Basic Scripting Edition (Visual Basic Scripting Edition (VBScript) ) dosyası
.vbe VBScript Kodlamalı Kod dosyası
.vbs VBScript dosyası
.ws Windows Script dosyası
.wsc Windows Script Bileşeni
.wsf Windows Script dosyası
.wsh Windows Script Ana Bilgisayar ayarları dosyası

Reklamlar

Etiketler: , , ,


%d blogcu bunu beğendi: