Archive for Ocak 2007

Araç Segmentleri nelerdir ?

Ocak 13, 2007

Bir çok sektör gibi dünya otomotiv sektörü de ortak bir dil oluşturmak adına tanımlar geliştirmeye çalışıyor. Bu çalışmalar yalnızca ortak bir dili oluşturmakla kalmamakta, rekabetin hatlarını belirleyen çizgileri de ortaya çıkarmaktadır.

İş yaşamında “Rekabet Öncesi Birliktelik” diye tanımlanan bu girişimler, otomotiv sektörünün ihtiyacı olan ürün sınıflandırmasını belirginleştirmekte etkili olmuştur. Segmentasyon denilen ürün sınıflandırması, hangi aracın kimlerle rekabet edebileceğini belirlerken tüketicinin alım seviyesini de kademelendirir.

Ülkemizde bugüne kadar, bu konuda tüketicinin aydınlatılmaması önemli bir eksikliktir. Son dönemde Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD)’nin çalışması ile, uluslararası normlarda bir sınıflandırma yapılmış ancak tüketiciye iletilememişti. Bu görevi, 2005 yılının Mart ayından itibaren yayında olan Auto Info Türkiye Dergisi üstlenmiş durumda. Türk tüketicisi, hangi aracın hangi segmentte olduğunu genellikle ayırt edememektedir. Dolayısıyla araç satın almaya yöneldiğinde tek kriteri fiyat olarak görmektedir. Bu nedenle daha üstün niteliklere, daha geniş hacme, daha fazla taşıma kapasitesine sahip olan bir çok araç, aynı fiyatta olan, alt segmentlerde yer alan araçlarla kıyaslanmakta, sağladığı avantajlar farkında olunmadan göz ardı edilmektedir.

(more…)

Reklamlar